نمک
محصولات شرکت نمک پاینده به شرح ذیل معرفی میگردد
محصولات ما به سه بخش
1-سنگ وکلوخه نمک
که این محصول استخراج شده از معدن و بدون فراوری بوده است  ابعاد و اندازه آن دراختیار خریدار بوده است که به صورت (سنگ نمک)(سنگ نمک دستچین)(خاک نمک)(مخلوط خاک وسنگ نمک) میباشد
2- نمک صنعتی
شرکت نمک پاینده بادراختیار داشتن تولیدات چندین کارخانه نمک کوبی درمنطقه واستفاده از افرادی باتجربه و متخصص درزمینه تولید و.....درانواع دانه بندی و محصولات نمک پیشگام وموفق بوده که امکان تهیه وارسال هرکدام از محصولات را به طورمتوسط روزانه بین 300تا 800تن دارد
نمک پودری   نمک صدفی   نمک شکری    نمک پنیری     نمک شیلاتی     نمک نخودی     و انواع نمک دانه بندی درانواع MESHو سایز و دانه بندی به درخواست مشتری  مانند نمک 130    نمک 120   نمک 110 و انواع نمک دیگر
این شرکت باتوانمندی که درروش کاری خود دارد ضمن امکان  تهیه هرنوع دانه بندی امکان بسته بندی محصولات از 500گرم را داشته تا بیگ بگهای 1تنی
3- نمک خوراکی .نمک بهداشتی.نمک تسویه شده.نمک تبلور مجدد.نمک یددار
شرکت نمک پاینده با دراختیار داشتن تولیدات کارخانجات نمک کوبی تسویه و تبلور مجدد که براساس استاندارد و مجوز بهداشت اقدام به تولید نمک خوراکی نموده اند  امکان تهیه و ارسال انواع نمک خوراکی را داشته که منطبق با استاندارد و تائید وزارت بهداشت درکارخانجات مربوطه برابر قانون تولید وبه فروش میرسد

 
 تلفن دفتر مرکزی    : 02324234717 و 02324234719 و 09125321778 و 09124312773